Lịch làm việc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 19 BỔ SUNG (Từ 24/12 Đến 02/01/2019)

 SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 19 BỔ SUNG (Từ 24/12 đến 02/01/2019)

 

Công tác hội họp và hoạt động khác

          Thông báo tham dự Hội nghị quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Thành phần: Đảng viên.

Thời gian: 13h30 chiều thứ 5 ngày 27/12/2018.

Địa điểm: Hội trường Ban tuyên giáo Huyện ủy (Trung tâm BDCT huyện cũ).

Các đồng chí chưa tham gia học Nghị quyết ở lớp thứ nhất (chiều thứ 5 ngày 27/12/2018) thì đăng ký với thầy Nguyễn Văn Phong-P.HT để bố trí tham gia học ở lớp thứ hai (chiều thứ 6 ngày 28/12/2018).

Đồng Phú, ngày 25 tháng 12 năm 2018

                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                                                (Đã ký)

 

                                                                                                      Cao Quang Hùng

Tin tức nổi bật
LIÊN KẾT WEBSITE
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4