Lịch làm việc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 18 (Từ 17/12 Đến 22/12/2018)

 SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 18 (Từ 17/12 đến 22/12/2018)

 

I. Công tác chuyên môn

1. Thực hiện chuyên môn tuần 18 năm học 2018-2019.

2. CB-GV-NV thực hiện tốt việc đeo thẻ công chức và nội quy cơ quan.

3. Tăng cường giáo dục kỷ cương, nề nếp trong học sinh.

4. Tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2018-2019. Từ ngày 17-22/12/2018.

5. CB-GV-NV thực hiện bản kê khai tài sản thu nhập năm 2018 theo thông báo số 180 ngày 27/12/2018 đăng tải tại Website nhà trường. Nộp về cho Văn thư đúng thời gian quy định.

II. Công tác chủ nhiệm

1. Tăng cường công tác quản lý học sinh, nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời tình trạng học sinh vi phạm nội quy nhà trường, vi phạm quy chế thi.

2. GVCN tăng cường giáo dục học sinh giữ vệ sinh phòng học. Kiểm tra vệ sinh lớp học, nhặt rác, tắt quạt, tắt đèn trước khi ra về.

III. Công tác đoàn thể, phong trào

1. Đoàn trường thực hiện tốt công tác quản lí học, nề nếp tác phong của học sinh.

2. Thực hiện các văn bản báo cáo cấp trên.

IV. Công tác hội họp và hoạt động khác

1. Thứ 2 ngày 17/12:

- Thầy Cao Quang Hùng -HT tham dự tập huấn Hiệu trưởng trường THPT. Thời gian: Từ ngày 17-19/12/2018. Địa điểm: Thành Phố Đà Nẵng.

- Tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2018-2019. Thời gian: Từ ngày 17-22/12/2018. Buổi sáng lúc 6 giờ 45, buổi chiều lúc 13 giờ 15. Thành phần: CB-GV-NV có tên trong quyết định số 187/QĐ-THPT ĐP ngày 12/12/2018 về việc thành lập Hội đồng coi, chấm kiểm tra HKI năm học 2018-2019 đăng tại Website nhà trường.

Đồng Phú, ngày 14 tháng 12 năm 2018

                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG 

 

                                                                                                      Cao Quang Hùng

Tin tức nổi bật
LIÊN KẾT WEBSITE
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4