Lịch làm việc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 17 (Từ 10/12 Đến 15/12/2018)

 SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 17 (Từ 10/12 đến 15/12/2018)

I. Công tác chuyên môn

1. Thực hiện chuyên môn tuần 17 năm học 2018-2019.

2. CB-GV-NV thực hiện tốt việc đeo thẻ công chức và nội quy cơ quan.

3. Tăng cường giáo dục kỷ cương, nề nếp trong học sinh.

4. Thực hiện tốt sinh hoạt 15 phút đầu giờ.

5. Giáo viên thực hiện thao giảng, dự giờ.

6. Tổ chức thực hiện kế hoạch ôn tập, kiểm tra học kỳ I năm học 2018-2019.

7. CB-GV-NV thực hiện bản kê khai tài sản thu nhập năm 2018 theo thông báo số 180 ngày 27/12/2018 đăng tải tại Website nhà trường. Nộp về cho Văn thư đúng thời gian quy định.

II. Công tác chủ nhiệm

1. Ổn định tổ chức lớp học, theo dõi danh sách lớp và sĩ số học sinh lớp mình, sinh hoạt nội quy nhà trường và nội quy lớp học.

2. Nâng cao chất lượng sinh hoạt 15 phút đầu giờ.

3. GVCN nộp các khoản thu học sinh về bộ phận tài vụ.

III. Công tác đoàn thể, phong trào

1. Đoàn trường thực hiện tốt công tác quản lí học sinh.

2. Thực hiện các văn bản báo cáo cấp trên.

IV. Công tác hội họp và hoạt động khác

1. Thứ 2 ngày 10/12:

- 07h00 Ban giám hiệu sinh hoạt chào cờ đầu tuần.

- 07h30 Thầy Nguyễn Bá Dũng, Cô Nguyễn Thị Dịu, Cô Nguyễn Hồng Huệ- Đảng viên tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa 2/2018. Từ ngày 10/12-18/12/2018.

2. Thứ 5 ngày 13/12:

- 07h30 Tiếp đoàn kiểm tra công nhận lại trường THPT Đồng Phú đạt chuẩn Quốc gia. Thành phần: Ban giám hiệu và các nhóm phụ trách hồ sơ minh chứng công nhận lại trường chuẩn Quốc gia. Địa điểm: Hội trường Thư viện.

- 08h00 Họp tổ chuyên môn tổ Thể dục GDQP. Thành phần: Thành viên tổ Thể dục GDQP. Địa điểm: Phòng Giáo viên.

-  14h30 Họp tổ Chuyên môn. Thành phần: Tổ trưởng và các tổ viên 09 tổ

+ Tổ Toán- Tin họp tại phòng học số 8.

+ Tổ Lý họp tại phòng giáo viên 1.

+ Tổ Hóa họp tại phòng học số 10.

+ Tổ Sinh họp tại phòng học số 9.

+ Tổ Văn họp tại Phòng Giáo viên số 2.

+ Tổ Lịch sử-GDCD họp tại phòng học số 24.

+ Tổ Địa lí họp tại phòng học số 26.

+ Tổ Tiếng Anh họp tại phòng học số 25.

+ Tổ Văn phòng họp tại phòng Văn thư.

Báo cáo gửi bằng văn bản và gửi về email (bghthptdp@gmail.com).

3. Thứ 6 ngày 14/12: 13h30 Thầy Cao Quang Hùng-BT Đảng bộ, Hiệu trưởng dự Hội nghị trực tuyến Nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019. Địa điểm: Phòng họp BCH-Trụ sở Huyện ủy.

Đồng Phú, ngày 15 tháng 12 năm 2018

                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                                               (Đã ký)

 

                                                                                                      Cao Quang Hùng

Tin tức nổi bật
LIÊN KẾT WEBSITE
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4