Lịch làm việc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 16 (Từ 03/12 Đến 08/12/2018)

 SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 16 (Từ 03/12 đến 08/12/2018)

I. Công tác chuyên môn

1. Thực hiện chuyên môn tuần 16 năm học 2018-2019.

2. CB-GV-NV thực hiện tốt việc đeo thẻ công chức và nội quy cơ quan.

3. Tăng cường giáo dục kỷ cương, nề nếp trong học sinh.

4. Thực hiện tốt sinh hoạt 15 phút đầu giờ.

5. Giáo viên thực hiện thao giảng, dự giờ.

6. Tổ chức thực hiện kế hoạch ôn tập, kiểm tra học kỳ I năm học 2018-2019.

7. Chiều thứ 3 ngày 04/12/2018 học sinh nghỉ học phụ đạo chuyển sang học phụ đạo vào chiều thứ 5 ngày 06/12/2018.

II. Công tác chủ nhiệm

1. Ổn định tổ chức lớp học, theo dõi danh sách lớp và sĩ số học sinh lớp mình, sinh hoạt nội quy nhà trường và nội quy lớp học.

2. Nâng cao chất lượng sinh hoạt 15 phút đầu giờ.

3. GVCN nộp các khoản thu học sinh về bộ phận tài vụ.

III. Công tác đoàn thể, phong trào

1. Đoàn trường thực hiện tốt công tác quản lí học sinh.

2. Thực hiện các văn bản báo cáo cấp trên.

IV. Công tác hội họp và hoạt động khác

1. Thứ 2 ngày 03/12: 07h00 Ban giám hiệu sinh hoạt chào cờ đầu tuần.

2. Thứ 3 ngày 04/12

- 07h30 họp Chi bộ đánh giá đảng viên cuối năm. Thành phần: Đảng viên Chi bộ 3. Địa điểm: Phòng Văn thư.

- 13h30 họp Chi bộ đánh giá đảng viên cuối năm. Thành phần: Đảng viên Chi bộ 1, 2. Địa điểm: Chi bộ 1 phòng Giáo viên 1, Chi bộ 2 phòng giáo viên 2.

3. Thứ 5 ngày 06/12: 07h30 Huyện ủy về họp đánh giá Đảng ủy cuối năm. Thành phần: Đảng ủy viên. Địa điểm: Phòng Công đoàn.

4. Thứ 6, thứ 7 ngày 07,08/12: 07h00 Thầy Nguyễn Văn Phong, Cô Nguyễn Thị Thắm-P.HT đi học cao học tại TP.Hồ Chí Minh.

Đồng Phú, ngày 29 tháng 11 năm 2018

                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                                               (Đã ký)

 

                                                                                                      Cao Quang Hùng

Tin tức nổi bật
LIÊN KẾT WEBSITE
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4