Lịch làm việc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 15 (Từ 26/11 Đến 01/12/2018)

 SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 15 (Từ 26/11 đến 01/12/2018)

 

I. Công tác chuyên môn

1. Thực hiện chuyên môn tuần 15 năm học 2018-2019.

2. CB-GV-NV thực hiện tốt việc đeo thẻ công chức và nội quy cơ quan.

3. Tăng cường giáo dục kỷ cương, nề nếp trong học sinh.

4. Thực hiện tốt sinh hoạt 15 phút đầu giờ.

5. Giáo viên thực hiện thao giảng, dự giờ.

6. Tổ chức thực hiện kế hoạch ôn tập, kiểm tra học kỳ I năm học 2018-2019.

II. Công tác chủ nhiệm

1. Ổn định tổ chức lớp học, theo dõi danh sách lớp và sĩ số học sinh lớp mình, sinh hoạt nội quy nhà trường và nội quy lớp học.

2. Nâng cao chất lượng sinh hoạt 15 phút đầu giờ.

3. GVCN nộp các khoản thu học sinh về bộ phận tài vụ.

III. Công tác đoàn thể, phong trào

1. Đoàn trường thực hiện tốt công tác quản lí HS.

2. Thực hiện các văn bản báo cáo cấp trên.

IV. Công tác hội họp và hoạt động khác

1. Thứ 2 ngày 26/11:

- 07h00 Ban giám hiệu sinh hoạt chào cờ đầu tuần.

- 13h30 Thầy Cao Quang Hùng-HT dự Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị, tại trường Chính trị tỉnh Bình Phước.

2. Thứ 3 ngày 27/11: 07h30 dự Hội nghị thông tin thời sự tháng 11/2018. Thành phần: Thầy Cao Quang Hùng-BT Đảng ủy, Thầy Huỳnh Thanh Vân-PBT Đảng ủy, Thầy Nguyễn Văn Phong, Cô Nguyễn Thị Thắm, Thầy Nguyễn Văn Vĩnh-P.HT, Giáo viên tổ GDCD. Địa điểm: Hội trường Thị Trấn Tân Phú. 

3. Thứ 5 ngày 29/11:

- 08h00 Họp tổ chuyên môn tổ Thể dục GDQP. Thành phần: Thành viên tổ Thể dục GDQP. Địa điểm: Phòng Giáo viên.

-  14h30 Họp tổ Chuyên môn. Thành phần: Tổ trưởng và các tổ viên 09 tổ

+ Tổ Toán- Tin họp tại phòng học số 8.

+ Tổ Lý họp tại phòng giáo viên 1.

+ Tổ Hóa họp tại phòng học số 10.

+ Tổ Sinh họp tại phòng học số 9.

+ Tổ Văn họp tại Phòng Giáo viên số 2.

+ Tổ Lịch sử-GDCD họp tại phòng học số 24.

+ Tổ Địa lí họp tại phòng học số 26.

+ Tổ Tiếng Anh họp tại phòng học số 25.

+ Tổ Văn phòng họp tại phòng Văn thư.

Báo cáo gửi bằng văn bản và gửi về email (bghthptdp@gmail.com).

4. Thứ 6, thứ 7 ngày 30/11- 01/12: 07h00 Thầy Nguyễn Văn Phong, Cô Nguyễn Thị Thắm-P.HT đi học cao học tại TP.Hồ Chí Minh.

Đồng Phú, ngày 24 tháng 11 năm 2018

                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                                               (Đã ký)

 

                                                                                                      Cao Quang Hùng

Tin tức nổi bật
LIÊN KẾT WEBSITE
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4