Lịch làm việc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 14 (Từ 19/11 Đến 24/11/2018)

 SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 14 (Từ 19/11 đến 24/11/2018)

 

I. Công tác chuyên môn

1. Thực hiện chuyên môn tuần 14 năm học 2018-2019.

3. CB-GV-NV thực hiện tốt việc đeo thẻ công chức và nội quy cơ quan.

4. Tăng cường giáo dục kỷ cương, nề nếp trong học sinh.

5. Thực hiện tốt sinh hoạt 15 phút đầu giờ.

6. Giáo viên thực hiện thao giảng, dự giờ.

7. Tổ chức Lễ kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2018).

II. Công tác chủ nhiệm

1. Ổn định tổ chức lớp học, theo dõi danh sách lớp và sĩ số học sinh lớp mình, sinh hoạt nội quy nhà trường và nội quy lớp học.

2. Nâng cao chất lượng sinh hoạt 15 phút đầu giờ

3. GVCN nộp các khoản thu học sinh về bộ phận tài vụ.

4. GVCN nhận đơn xin học thêm trong nhà trường tại phòng Văn thư về cho học sinh đăng ký và nộp lại cho Cô Hương Văn phòng hạn chót vào ngày 24/11/2018.

III. Công tác đoàn thể, phong trào

1. Đoàn trường thực hiện tốt công tác quản lí HS; triển khai tốt các hoạt động phong trào chào mừng Ngày NGVN 20/11.

2. Thực hiện các văn bản báo cáo cấp trên.

IV. Công tác hội họp và hoạt động khác

1. Thứ 2 ngày 19/11:  

- 07h00 Ban giám hiệu sinh hoạt chào cờ đầu tuần.

- 07h30 Thầy Cao Quang Hùng-HT dự Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tại Hội trường UBND Thị Trấn Tân Phú.

- 18h30 Tổ chức Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và quyên góp ủng hộ học sinh nghèo hiếu học, tại trường THPT Đồng Phú. Thành phần: Toàn thể Cán bộ-Giáo viên-Nhân viên và học sinh.

2. Thứ 3 ngày 20/11: 06h45 Tổ chức Lễ kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2018). Thành phần: Toàn thể CB-GV-NV và học sinh.

3. Thứ 5 ngày 22/11: 07h45 Thầy Cao Quang Hùng-BT Đảng ủy, HT dự Hội nghị quán triệt triển khai kế hoạch và hướng dẫn kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý, tại Phòng họp BCH- trụ sở Huyện ủy.

4. Thứ 6 ngày 23/11: 07h45 Thầy Cao Quang Hùng-BT Đảng ủy, HT dự Hội nghị Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng, tại Phòng họp BCH- trụ sở Huyện ủy.

 

Đồng Phú, ngày 17 tháng 11 năm 2018

                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                                               (Đã ký)

 

                                                                                                      Cao Quang Hùng

Tin tức nổi bật
LIÊN KẾT WEBSITE
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4