Lịch làm việc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 14 BỔ SUNG (Từ 19/11 Đến 24/11/2018)

 SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 14 BỔ SUNG (Từ 19/11 đến 24/11/2018)

 

I. Công tác chuyên môn

Chiều thứ 2, thứ 3 ngày 19,20/11/2018 học sinh các lớp nghỉ học phụ đạo. Chiều thứ 4 học sinh đi học phụ đạo bình thường theo thời khóa biểu.

 

Đồng Phú, ngày 19 tháng 11 năm 2018

                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                                               (Đã ký)

 

                                                                                                      Cao Quang Hùng

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

Tin tức nổi bật
LIÊN KẾT WEBSITE
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4