Lịch làm việc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 11 (Từ 29/10 đến 03/11/2018)

 SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 11 (Từ 29/10 đến 03/11/2018)

 

I. Công tác chuyên môn

1. Tổ chuyên môn, các đoàn thể bổ sung hồ sơ công nhận lại trường chuẩn (Cô Nguyễn Thị Thắm tập hợp hồ sơ).

2. Thực hiện chuyên môn tuần 11 năm học 2018-2019.

3. CB-GV-NV thực hiện tốt việc đeo thẻ công chức và nội quy cơ quan.

4. Tăng cường giáo dục kỷ cương, nề nếp trong học sinh.

5. Thực hiện tốt sinh hoạt 15 phút đầu giờ.

6. Giáo viên thực hiện thao giảng, dự giờ.

7. Thi giáo viên giỏi cấp trường.

8. Giáo viên tham gia tập huấn tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn và tập huấn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường THPT gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh ở địa phương.

II. Công tác chủ nhiệm

1. Ổn định tổ chức lớp học, theo dõi danh sách lớp và sĩ số học sinh lớp mình, sinh hoạt nội quy nhà trường và nội quy lớp học.

2. Nâng cao chất lượng sinh hoạt 15 phút đầu giờ

3. GVCN nộp các khoản thu học sinh về bộ phận tài vụ.

III. Công tác đoàn thể, phong trào

1. Đoàn trường thực hiện tốt công tác quản lí HS; triển khai tốt các hoạt động phong trào.

2. Thực hiện các văn bản báo cáo cấp trên.

IV. Công tác hội họp và hoạt động khác

1. Thứ 2 ngày 29/10:  07h00 Ban giám hiệu sinh hoạt chào cờ đầu tuần.

2. Thứ 5 ngày 01/11:

- 07h30 Thầy Nguyễn Văn Vĩnh-P.HT, Thầy Trương Văn Linh, Cô Hoàng Ngọc Anh, Thầy Đinh Kỳ Xa-GV tham gia lớp tập huấn vận dụng cách đánh giá PISA vào đổi mới đánh giá GDPT năm 2018. Địa điểm: Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước. Theo kế hoạch số 3229/KH-SGDĐT ngày 10/10/2018 của Sở GD-ĐT Bình Phước đăng tại Website nhà trường.

- 08h00 Họp tổ chuyên môn tổ Thể dục GDQP. Thành phần: Thành viên tổ Thể dục GDQP. Địa điểm: Phòng Giáo viên.

- 14h00-15h00 Họp liên tịch. Thành phần: Ban giám hiệu, Công đoàn, Đoàn trường, Chữ thập đỏ, Tổ trưởng, tổ phó các tổ. Địa điểm: Hội trường Thư viện.

- 15h00-16h30 Họp tổ Chuyên môn. Thành phần: Tổ trưởng và các tổ viên 09 tổ

+ Tổ Toán- Tin họp tại phòng học số 8.

+ Tổ Lý họp tại phòng giáo viên 1.

+ Tổ Hóa họp tại phòng học số 10.

+ Tổ Sinh họp tại phòng học số 9.

+ Tổ Văn họp tại Phòng Giáo viên số 2.

+ Tổ Lịch sử-GDCD họp tại phòng học số 24.

+ Tổ Địa lí họp tại phòng học số 26.

+ Tổ Tiếng Anh họp tại phòng học số 25.

+ Tổ Văn phòng họp tại phòng Văn thư.

Báo cáo gửi bằng văn bản và gửi về email (bghthptdp@gmail.com).                                                                              

Đồng Phú, ngày 27 tháng 10 năm 2018

                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                                              (Đã ký)

 

                                                                                                    Cao Quang Hùng

Tin tức nổi bật
LIÊN KẾT WEBSITE
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4