Lịch làm việc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 10 (Từ 22/10 đến 27/10/2018)

 SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 10 (Từ 22/10 đến 27/10/2018)

I. Công tác chuyên môn

1. Thực hiện chuyên môn tuần 10 năm học 2018-2019.

2. CB-GV-NV thực hiện tốt việc đeo thẻ công chức và nội quy cơ quan.

3. Tăng cường giáo dục kỷ cương, nề nếp trong học sinh.

4. Thực hiện tốt sinh hoạt 15 phút đầu giờ.

5. Giáo viên thực hiện thao giảng, dự giờ.

6. Thi giáo viên giỏi cấp trường.

7. Tiếp tục hoàn chỉnh công tác chuẩn bị hồ sơ công nhận lại trường chuẩn Quốc gia.

II. Công tác chủ nhiệm

1. Ổn định tổ chức lớp học, theo dõi danh sách lớp và sĩ số học sinh lớp mình, sinh hoạt nội quy nhà trường và nội quy lớp học.

2. Nâng cao chất lượng sinh hoạt 15 phút đầu giờ; có biện pháp khắc phục tình trạng học sinh hút thuốc lá trong trường học.

4. GVCN các lớp có học sinh vi phạm nội quy nhà trường đã tiến hành xử lý ở lớp, đề nghị GVCN khẩn trương gửi hồ sơ về Hội đồng kỷ luật nhà trường vào sáng thứ ba 23/10 (gửi cho Thầy Nguyễn Văn Phong), mọi chậm trễ GVCN phải chịu trách nhiệm.

III. Công tác đoàn thể, phong trào

1. Đoàn trường thực hiện tốt công tác quản lí HS, tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nề nếp, tác phong, chấn chỉnh tình trạng học sinh hút thuốc lá trong trường học.

2. Tổ chức học sinh tham gia cuộc thi “Chung tay bảo vệ môi trường” do Sở GD&ĐT tổ chức.

IV. Công tác hội họp và hoạt động khác

1. Thứ 2 ngày 22/10:  

- 07h00 Ban giám hiệu sinh hoạt chào cờ đầu tuần.

- 07h30 Cô Nguyễn Thị Thắm-P.HT tham dự lớp tập huấn kỹ năng sống, giáo dục môi trường và các vấn đề xã hội. Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, đến hết ngày 25/10/2018.

2. Các Chi bộ tự bố trí lịch họp Chi bộ từ ngày 22 đến ngày 25/10, báo thời gian họp cụ thể cho Đảng ủy (qua đồng chí Huỳnh Thanh Vân – P. Bí thư Đảng ủy)

3. Thứ 5 ngày 25/10: 08h00 Tiếp đoàn kiểm tra kỹ thuật công nhận lại trường THPT Đồng Phú đạt chuẩn Quốc gia. Thành phần: Ban giám hiệu và các nhóm phụ trách hồ sơ minh chứng công nhận lại trường chuẩn Quốc gia. Địa điểm: Hội trường Thư viện.

4. Thứ bảy 27/10: 7h30 Đoàn trường dẫn đoàn học sinh tham gia Hội thi “Chung tay bảo vệ môi trường” do Sở GD&ĐT tổ chức tại Hội trường Trung tâm GDTX tỉnh. Thành phần đoàn gồm: Cô Nguyễn Thị Thắm – P.HT, thầy Hồ Hữu Nhương – Bí thư Đoàn, thầy Nguyễn Bá Dũng – P.BT Đoàn, cô Phan Thị Kim Phương – P.BT Đoàn; học sinh trong đội thi.

Đồng Phú, ngày 19 tháng 10 năm 2018

                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                                               (Đã ký)

 

 

                                                                                                      Cao Quang Hùng

Tin tức nổi bật
LIÊN KẾT WEBSITE
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4