Lịch làm việc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 09 (Từ 15/10 đến 20/10/2018)

 SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 09 (Từ 15/10 đến 20/10/2018)

I. Công tác chuyên môn

1. Thực hiện chuyên môn tuần 09 năm học 2018-2019.

2. CB-GV-NV thực hiện tốt việc đeo thẻ công chức và nội quy cơ quan.

3. Tăng cường giáo dục kỷ cương, nề nếp trong học sinh.

4. Thực hiện tốt sinh hoạt 15 phút đầu giờ.

5. Giáo viên thực hiện thao giảng, dự giờ.

6. Thực hiện công tác chuẩn bị hồ sơ công nhận lại trường chuẩn Quốc gia.

7. Tổ chức thi nghề cho học sinh vào các ngày 18,19,20/10/2018 theo kế hoạch.

8. Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường theo kế hoạch đăng tại Website nhà trường.

II. Công tác chủ nhiệm

1. Ổn định tổ chức lớp học, theo dõi danh sách lớp và sĩ số học sinh lớp mình, sinh hoạt nội quy nhà trường và nội quy lớp học.

2. GVCN tăng cường giáo dục học sinh giữ vệ sinh phòng học.

III. Công tác đoàn thể, phong trào

1. Đoàn trường thực hiện tốt công tác quản lí HS. Thực hiện tốt nề nếp tác phong của học sinh.

2. Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của các cấp.

3. Công đoàn tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPNVN 20/10.

IV. Công tác hội họp và hoạt động khác

1. Thứ 2 ngày 15/10:  

- 07h00 Ban giám hiệu sinh hoạt chào cờ đầu tuần.

- 07h30 Thầy Lê Văn Hoài-CTCĐ đi học lớp Trung cấp Lý luận Chính trị, tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước. Thời gian: Từ ngày 15/10 đến ngày 19/10/2018.

- 08h00 các nhóm phụ trách hồ sơ công nhận lại trường chuẩn Quốc gia tập hợp hồ sơ tại phòng Văn thư để tổng hợp.

2. Thứ 4 ngày 17/10: 08h00 Thầy Nguyễn Văn Vĩnh-P.HT, Cô Nguyễn Hồng Ngọc-KT, Thầy Nguyễn Bá Dũng-GV dự Hội thảo ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác quản lý trường học. Địa điểm: Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước.

3. Thứ 5 ngày 18/10:

- 07h30 CB-GV-NV có tên trong Quyết định thành lập Hội đồng coi thi nghề phổ thông khóa ngày 18,19,20/10/2018 đăng tại Website nhà trường, thực hiện tốt  nhiệm vụ được phân công theo đúng thời gian và địa điểm trong quyết định, đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

- 08h00 Thầy Cao Quang Hùng-HT dự Hội nghị lấy phiếu đánh giá, tín nhiệm đối với chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc sở GD-ĐT. Địa điểm: Hội trường A-Sở GD-ĐT Bình Phước.

- 08h00 Thầy Huỳnh Văn Ngọt-GV dự Hội thảo tập huấn quốc tế “Kinh nghiệm và giải pháp của các nước trong khu vực trong việc tạo môi trường sử dụng tiếng Anh tại các trường THPT”. Địa điểm: Thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng.

Đồng Phú, ngày 12 tháng 10 năm 2018

                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                                             (Đã ký)

 

                                                                                                    Cao Quang Hùng

Tin tức nổi bật
LIÊN KẾT WEBSITE
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4