Lịch làm việc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 09 BỔ SUNG(Từ 15/10 đến 20/10/2018)

 SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 09 BỔ SUNG(Từ 15/10 đến 20/10/2018)

 

 Công tác hội họp và hoạt động khác

1. Thứ 2 ngày 15/10:  07h30 Thầy Cao Quang Hùng-HT, Thầy Nguyễn Văn Vĩnh-P.HT tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4) lớp thứ 2 năm 2018 theo Quyết định số 405-QĐ/HU ngày 10/10/2018 của Huyện ủy, tại Trường Chính trị tỉnh (đến hết ngày 19/10/2018).

 

Đồng Phú, ngày 15 tháng 10 năm 2018

                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG 

 

 

                                                                                                    Cao Quang Hùng

Tin tức nổi bật
LIÊN KẾT WEBSITE
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4