Lịch làm việc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 08 (Từ 08/10 đến 13/10/2018)

 SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 08 (Từ 08/10 đến 13/10/2018)

I. Công tác chuyên môn

1. Thực hiện chuyên môn tuần 08 năm học 2018-2019.

2. CB-GV-NV thực hiện tốt việc đeo thẻ công chức và nội quy cơ quan.

3. Tăng cường giáo dục kỷ cương, nề nếp trong học sinh.

4. Thực hiện tốt sinh hoạt 15 phút đầu giờ.

5. Giáo viên thực hiện thao giảng, dự giờ.

6. Thực hiện công tác chuẩn bị hồ sơ công nhận lại trường chuẩn Quốc gia.

II. Công tác chủ nhiệm

1. Ổn định tổ chức lớp học, theo dõi danh sách lớp và sĩ số học sinh lớp mình, sinh hoạt nội quy nhà trường và nội quy lớp học. Kiên quyết xử lý những trường hợp không chấp hành nội quy nhà trường.

2. GVCN tăng cường giáo dục học sinh giữ vệ sinh phòng học.

3. GVCN khối 10 hoàn thành nhập lý lịch học sinh, số điện thoại của CMHS trên phần mềm vn.edu và hoàn thành hồ sơ, học bạ theo quy định.

4. GVCN khối 11,12 kiểm tra, điều chỉnh số điện thoại của CMHS(nếu có).

III. Công tác đoàn thể, phong trào

1. Đoàn trường thực hiện tốt công tác quản lí HS. Thực hiện tốt nề nếp tác phong của học sinh. Kiên quyết xử lý những trường hợp không chấp hành nội quy nhà trường.

2. Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của các cấp.

3. Tổ chức Đại hội đoàn trường.

IV. Công tác hội họp và hoạt động khác

1. Thứ 2 ngày 08/10:

- 07h00 Ban giám hiệu sinh hoạt chào cờ đầu tuần.

- 08h00 Họp Ban phụ trách hồ sơ công nhận lại trường chuẩn Quốc gia (Xem kế hoạch và danh sách phân công đăng tải tại Website). Địa điểm: Hội trường Thư viện.

2. Thứ 4 ngày 10/10: 07h00 Thầy Cao Quang Hùng-HT Tham gia đoàn học tập kinh nghiệm sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy Sở GD-ĐT và các đơn vị trực thuộc. Thời gian: Đến hết ngày 14/10. Địa điểm: Tỉnh Quảng Ninh.

3. Thứ 5 ngày 11/10: 13h45 Đại hội đoàn trường. Thành phần: Đại diện Đảng bộ, Ban giám hiệu, BCH Đoàn trường, học sinh được triệu tập. Địa điểm: Hội trường Thư viện.

4. Thứ 6 ngày 12/10: 07h30 Thầy Hồ Hữu Nhương-GV đi tập huấn giáo viên giảng dạy tài liệu “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học 2018-2019. Địa điểm: Sở GD-ĐT Bình Phước.

                                                                              Đồng Phú, ngày 06 tháng 10 năm 2018

 

                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                                          (Đã ký)

 

                                                                                                    Cao Quang Hùng 

Tin tức nổi bật
LIÊN KẾT WEBSITE
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4