Lịch làm việc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 05 (Từ 17/9 đến 23/9/2018)

 SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 05 (Từ 17/9 đến 23/9/2018)

 

I. Công tác chuyên môn

1. Thực hiện chuyên môn tuần 05 năm học 2018-2019.

2. CB-GV-NV thực hiện tốt việc đeo thẻ công chức và nội quy cơ quan.

3. Tăng cường giáo dục kỷ cương, nề nếp trong học sinh.

4. Thực hiện tốt sinh hoạt 15 phút đầu giờ.

5. Tăng cường công tác BD học sinh giỏi cấp tỉnh.

6. GVCN khối 10 làm hồ sơ, học bạ cho học sinh theo hướng dẫn tại thông báo đăng tại Website nhà trường.

II. Công tác chủ nhiệm

1. Ổn định tổ chức lớp học, theo dõi danh sách lớp và sĩ số học sinh lớp mình, sinh hoạt nội quy nhà trường và nội quy lớp học. Kiên quyết xử lý những trường hợp không chấp hành nội quy nhà trường.

2. GVCN tăng cường giáo dục học sinh giữ vệ sinh phòng học, yêu cầu mỗi lớp phải có khăn bàn, lọ hoa, phấn viết và bảng nội quy niêm yết tại phòng học.

3. Tiết sinh hoạt chủ nhiệm, giáo viên tiếp tục cho học sinh vệ sinh rửa kiếng, lau bàn ghế, chỉnh trang phòng học ngay ngắn, gọn gàng, sạch đẹp.

III. Công tác đoàn thể, phong trào

1. Đoàn trường thực hiện tốt công tác quản lí HS. Thực hiện tốt nề nếp tác phong của học sinh. Kiên quyết xử lý những trường hợp không chấp hành nội quy nhà trường.

2. Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của các cấp.

3. Đoàn trường, Chữ thập đỏ, Chi đoàn Giáo viên tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác nhân sự chuẩn bị Đại hội.

IV. Công tác hội họp và hoạt động khác

1. Thứ 2 ngày 17/9: 07h00 Ban giám hiệu sinh hoạt chào cờ đầu tuần.

2. Thứ 3 ngày 18/9: 14h00 Thầy Cao Quang Hùng-HT ủy quyền cho Thầy Hồ Hữu Nhương-BT Đoàn trường dự Đại hội Đoàn tại trường THPT chuyên Bình Long.

3. Thứ 5 ngày 20/9

- 08h00 Họp Ban đại diện Hội Cha mẹ học sinh. Thành phần: Ban giám hiệu, Công đoàn, kế toán. Địa điểm: Phòng Công đoàn.

- 09h00 Họp Chi bộ 3. Thành phần: Đảng viên chi bộ 3. Địa điểm: Phòng Văn thư.

- 14h00-15h30 Họp Giáo viên chủ nhiệm. Thành phần Thầy Cao Quang Hùng-HT, Cô Nguyễn Thị Thắm-P.HT, GVCN các lớp. Địa điểm: Hội trường Thư viện.

- 15h30-16h30 Họp Chi bộ 2, chi bộ 3. Thành phần: Đảng viên chi bộ 2,3. Địa điểm: Chi bộ 2 tại phòng Giáo viên 1, Chi bộ 3 tại phòng Giáo viên 2.

4. Chủ nhật ngày 23/9

- 07h30 Họp Cha mẹ học sinh khối 10,11,12. Thành phần: Giáo viên chủ nhiệm các lớp. Địa điểm: Tại phòng học các lớp.

- 14h00 Đại hội Cha mẹ học sinh toàn trường. Thành phần: Ban giám hiệu, Công đoàn, Đoàn trường, Giáo viên chủ nhiệm, Ban đại diện Hội CMHS trường, Trưởng ban ĐD CMHS các lớp. (giao Đoàn trường chịu trách nhiệm công tác tổ chức, Văn phòng chuẩn bị hồ sơ Đại hội).

                                                                                     Đồng Phú, ngày 14 tháng 9 năm 2018

                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                                            (Đã ký)

 

                                                                                                    Cao Quang Hùng

Tin tức nổi bật
LIÊN KẾT WEBSITE
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4