Lịch làm việc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 04 (TỪ NGÀY 10/9-15/9/2018)

 SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 04 (Từ 10/9 đến 15/9/2018)

 

I. Công tác chuyên môn

1. Thực hiện chuyên môn tuần 04 năm học 2018-2019.

2. CB-GV-NV thực hiện tốt việc đeo thẻ công chức và nội quy cơ quan.

3. Tăng cường giáo dục kỷ cương, nề nếp trong học sinh.

4. Thực hiện tốt sinh hoạt 15 phút đầu giờ.

5. Tăng cường công tác BD học sinh giỏi cấp tỉnh.

6. Giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm khối 10,11 năm học 2017-2018 lên phòng Văn thư ký sổ điểm.

7. Học sinh các khối học phụ đạo theo thời khóa biểu.

8. GVCN khối 10 làm hồ sơ, học bạ cho học sinh theo hướng dẫn tại thông báo đăng tại Website nhà trường.

II. Công tác chủ nhiệm

1. Ổn định tổ chức lớp học, theo dõi danh sách lớp và sĩ số học sinh lớp mình, sinh hoạt nội quy nhà trường và nội quy lớp học. Kiên quyết xử lý những trường hợp không chấp hành nội quy nhà trường.

2. GVCN tăng cường giáo dục học sinh giữ vệ sinh phòng học, yêu cầu mỗi lớp phải có khăn bàn, lọ hoa, phấn viết và bảng nội quy niêm yết tại phòng học.

3. Tiết sinh hoạt chủ nhiệm, giáo viên tiếp tục cho học sinh vệ sinh rửa kiếng, lau bàn ghế, chỉnh trang phòng học ngay ngắn, gọn gàng, sạch đẹp.

III. Công tác đoàn thể, phong trào

1. Đoàn trường thực hiện tốt công tác quản lí HS. Thực hiện tốt nề nếp tác phong của học sinh. Kiên quyết xử lý những trường hợp không chấp hành nội quy nhà trường.

2. Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của các cấp.

3. Đoàn trường tham mưu Ban giám hiệu về công tác nhân sự chuẩn bị Đại hội Đoàn trường.

IV. Công tác hội họp và hoạt động khác

1. Thứ 2 ngày 10/9: 07h00 Ban giám hiệu sinh hoạt chào cờ đầu tuần.

2. Thứ 3 ngày 11/9: 07h30 Thầy Trương Văn Thanh, Cô Nguyễn Thị Len, Cô Đinh Thị Hiện-GV tổ thể dục-GDQP tham dự lớp tập huấn Giáo viên dạy GDQPAN năm 2018, tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước. Đến hết ngày 14/9/2018.

3. Thứ 5 ngày 13/9

- 08h00 Họp tổ chuyên môn tổ Thể dục GDQP. Thành phần: Thành viên tổ Thể dục GDQP. Địa điểm: Phòng Giáo viên.

- 14h00 Họp tổ Chuyên môn. Thành phần: Tổ trưởng và các tổ viên 09 tổ

+ Tổ Toán- Tin họp tại phòng học số 8.

+ Tổ Lý họp tại phòng giáo viên 1.

+ Tổ Hóa họp tại phòng học số 10.

+ Tổ Sinh họp tại phòng học số 9.

+ Tổ Văn họp tại Phòng Giáo viên số 2.

+ Tổ Lịch sử-GDCD họp tại phòng học số 24.

+ Tổ Địa lí họp tại phòng học số 26.

+ Tổ Tiếng Anh họp tại phòng học số 25.

+ Tổ Văn phòng họp tại phòng Văn thư.

Báo cáo gửi bằng văn bản và gửi về email (bghthptdp@gmail.com).

                                                                                     Đồng Phú, ngày 07 tháng 9 năm 2018

                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                                              (Đã ký)

 

                                                                                                    Cao Quang Hùng

Tin tức nổi bật
LIÊN KẾT WEBSITE
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4