Lịch làm việc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 04 BỔ SUNG (Từ 10/9 đến 15/9/2018)

 SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 04 BỔ SUNG (Từ 10/9 đến 15/9/2018)

 

 

IV. Công tác hội họp và hoạt động khác

- Thứ 5 ngày 13/9: 07h30 dự họp có ý kiến điều chỉnh thiết kế hạ tầng trường THPT Đồng Phú mới. Thành phần: Thầy Cao Quang Hùng-HT, Thầy Nguyễn Văn Phong, Thầy Nguyễn Văn Vĩnh-P.HT, Thầy Lê Văn Hoài-CTCĐ, Thầy Hồ Hữu Nhương-BT Đoàn trường, Lãnh đạo Ban quản lý dự án huyện Đồng Phú. Địa điểm: Trường THPT Chuyên Bình Long.                                                                              

                                                                                      Đồng Phú, ngày 11 tháng 9 năm 2018

                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                                              (Đã ký)

 

                                                                                                    Cao Quang Hùng

Tin tức nổi bật
LIÊN KẾT WEBSITE
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4