Lịch làm việc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 01 (Từ 20/8 đến 25/8/2018)

 SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 01 (Từ 20/8 đến 25/8/2018)

 

I. Công tác chuyên môn

1. Thực hiện chuyên môn tuần 01 năm học 2018-2019.

2. Học sinh toàn trường đi học chính thức theo thời khóa biểu.

3. Tăng cường giáo dục kỷ cương, nề nếp trong học sinh.

4. Thực hiện tốt sinh hoạt 15 phút đầu giờ.

5. Tăng cường công tác BD học sinh giỏi cấp tỉnh.

II. Công tác chủ nhiệm

1. Ổn định tổ chức lớp học, theo dõi danh sách lớp và sĩ số học sinh lớp mình, sinh hoạt nội quy nhà trường và nội quy lớp học. Kiên quyết xử lý những trường hợp không chấp hành nội quy nhà trường.

2. GVCN tăng cường giáo dục học sinh giữ vệ sinh phòng học, yêu cầu mỗi lớp phải có khăn bàn, lọ hoa, phấn viết và bảng nội quy niêm yết tại phòng học.

3. Tiết sinh hoạt chủ nhiệm, giáo viên tiếp tục cho học sinh vệ sinh rửa kiếng, lau bàn ghế, chỉnh trang phòng học ngay ngắn, gọn gàng, sạch đẹp.

III. Công tác đoàn thể, phong trào

1. Đoàn trường thực hiện tốt công tác quản lí HS. Thực hiện tốt nề nếp tác phong của học sinh. Kiên quyết xử lý những trường hợp không chấp hành nội quy nhà trường.

2. Đoàn trường chuẩn bị chương trình khai giảng năm học mới (tập các tiết mục văn nghệ, tập nghi thức khai giảng…).

3.Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của các cấp.

IV. Công tác hội họp và hoạt động khác

1. Thứ 2 ngày 20/8:

- 08h00 Họp Đảng ủy. Thành phần: Đảng ủy viên. Địa điểm: Phòng Truyền thống.

- 09h00 Họp Chi bộ. Thành phần: Đảng viên Chi bộ 3. Địa điểm: Phòng Văn Thư.

- 14h00 Họp Chi bộ. Thành phần: Đảng viên Chi bộ 1,2. Địa điểm: Phòng Giáo viên 1, phòng Giáo viên 2.

2. Thứ 3 ngày 21/8:

- 14h00-15h00 Họp Liên tịch. Thành phần: Ban giám hiệu, Công đoàn, Đoàn trường, Chữ thập đỏ, Tổ trưởng, tổ phó các tổ. Địa điểm: Hội trường Thư viện.

- 15h00-17h00 Họp tổ Chuyên môn. Thành phần: Tổ trưởng và các tổ viên 10 tổ

+ Tổ Toán- Tin họp tại phòng học số 8.

+ Tổ Lý họp tại Thư viện.

+ Tổ Hóa họp tại phòng học số 10.

+ Tổ Sinh họp tại phòng học số 9.

+ Tổ Văn họp tại Phòng Giáo viên số 2.

+ Tổ Lịch sử-GDCD họp tại phòng học số 24.

+ Tổ Địa lí họp tại phòng học số 26.

+ Tổ TD-GDQP: Thầy Cao Quang Hùng-HT, Thầy Nguyễn Văn Phong-PHT dự họp. Địa điểm: Phòng Giáo viên số 1.

+ Tổ Tiếng Anh họp tại phòng học số 25.

+ Tổ Văn phòng họp tại phòng Văn thư.

Báo cáo gửi bằng văn bản và gửi về email (bghthptdp@gmail.com).

3. Thứ 4 ngày 22/8: 08h00 Thầy Nguyễn Văn Vĩnh-P.HT, Thầy Nguyễn Huy Thắng-GV dự Hội nghị triển khai công tác thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 năm 2018 và tập huấn phần mềm quản lý thi.

                                                                                     Đồng Phú, ngày 17 tháng 8 năm 2018

                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                                             (Đã ký)

 

                                                                                                    Cao Quang Hùng

Tin tức nổi bật
LIÊN KẾT WEBSITE
prev_doitac next_doitac
Đối tác 8
Đối tác 7
Đối tác 6
Đối tác 5
Đối tác 4